meri

Läpi ihmiskunnan historian meri on kiehtonut niin filosofeja, mystikoita, tarinankertojia kuin taiteilijoita. Meri edustaa ihmisille klassista dikotomiaa: tuttua ja tuntematonta, tyyntä ja myrskyisää, elämää ja kuolemaa. Tämän paradoksaalisuuden ja arvoituksellisuuden takia meri on ollut toistuva aihe myös Mika Anttilan maalauksissa. Hänen taiteensa edustaa historiallista jatkumoa, jonka päämääränä on selittää meren viehätystä kuvataiteen keinoin.

Anttilan meriaiheiset työt edustavat metaforisesti myös ihmistä ja ihmisen alkuperää. Maalauksissa sekoittuu niin hengellisyys kuin psykologia ja evoluutio-oppi. Taiteilija kuvaakin merta ja aallokkoa samalla tavalla kuin voisi kuvailla ihmistä: voimakkaana ja jopa tuhoavana luonnonvoimana, josta kuitenkin löytyy seesteinen ja kaunis puoli.